Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải?