Xử lý như thế nào khi bị nhân viên công ty tài chính nhắn tin, gọi điện liên tục yêu cầu trả tiền góp, nếu không sẽ tố cáo ra Công an?