Nguyên đơn có phải gửi đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo cho bị đơn khi chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại hay không?