Hãng luật Nguyên Giáp: Long An “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và cái kết có hậu”

  • Phần giá trị quyền sử dụng đất, cây cối và các khoản hỗ trợ khác được bồi thường với số tiền là 2.273.833.440 đồng. Phần đất này do chị Trâm đứng tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nên Ban quản lý xác định chị Trâm là người được nhận số tiền bồi thường 2.273.833.440 đồng là hoàn toàn chính xác. Chị Trâm đã nhận đầy đủ số tiền này và không có bất cứ ý kiến, khiếu nại nào.
  • Phần nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, trang thiết bị sinh hoạt và hỗ trợ di dời được bồi thường với số tiền là 525.232.507 đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm Ban quản lý xuống thửa đất để kiểm tra, ghi nhận phần tài sản bị hư hại do việc thu hồi đất thì ông Kim Quốc Dũng đã lợi dụng sự vắng mặt của bà Mười Ba, lợi dụng việc ở nhờ trong căn nhà của bà Mười Ba trong một thời gian dài nên ông Dũng đã tự ý khai nhận với Ban quản lý rằng mình là chủ sở hữu căn nhà để nhằm mục đích hưởng lợi bất chính số tiền bồi thường, hỗ trợ nêu trên. Dựa trên lời khai gian dối của ông Dũng, ngày 26/12/2022, UBND huyện Cần Giuộc đã ban hành Quyết định số 9087/QĐ-UBND quyết định về việc bồi thường thiệt hại giá trị tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ cho Kim Quốc Dũng với số tiền là 525.232.507 đồng.
  • Công nhận cho bà Phạm Thị Mười Ba được nhận nền tái định cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập do công ty TNHH Saigontel làm chủ đầu tư tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc theo Quyết định số 9087/QĐ-UBND và Quyết định số 7753/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc.