Ls Nguyễn Văn Giang

Luật Sư

Cử nhân Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên
luat-su

Ls Hồ Vĩnh An

Luật Sư

THÔNG TIN LUẬT SƯ Trưởng phòng 1A (Kinh tế và Trật tự xã hội)

Ls Nguyễn Văn Sáng

Luật Sư

Luật sư Sáng đã có kinh nghiệm trực tiếp kiểm sát thông qua các