Ls Hồ Vĩnh An

Luật Sư

THÔNG TIN LUẬT SƯ

Trưởng phòng 1A (Kinh tế và Trật tự xã hội) Viện kiểm sát nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

Luật sư Sáng đã có kinh nghiệm trực tiếp kiểm sát thông qua các vụ án Tăng Minh Phụng, Năm Cam….

Tư vấn cho Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn, Tham gia tư vấn, giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp khác

Thông tin luật sư