Ls Nguyễn Văn Giang

Luật Sư

Cử nhân Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chuyên tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục tập huấn cho lái xe, người điều hành vận tải theo quy định của pháp luật.
  • Làm giấy phép Kinh Doanh Vận Tải, Phù Hiệu xe, các giấy phép liên quan đến vận tải hàng hóa đường bộ và lĩnh vực liên quan
  • Làm giấy phép Kinh Doanh Vận Tải, Phù Hiệu xe, các giấy phép liên quan đến vận tải hàng hóa đường bộ,
  • Làm giấy phép kinh doanh, thành lập doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp luật Giao thông vận tải.

Skills

Criminal Law
95%
Sexual Abuse
87%
Family law
76%
Labor & Employment Law
89%