Ls Nguyễn Văn Sáng

Luật Sư

Luật sư Sáng đã có kinh nghiệm trực tiếp kiểm sát thông qua các vụ án Tăng Minh Phụng, Năm Cam…; Tư vấn cho Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn, Tham gia tư vấn, giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp khác

Skills

Criminal Law
95%
Sexual Abuse
87%
Family law
76%
Labor & Employment Law
89%