xin giay phep kinh doanh van tai

Lời đầu tiên, Hãng luật Nguyên Giáp trân trọng cảm ơn Quý doanh nghiệp đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ pháp lý của Hãng luật chúng tôi trong thời gian qua.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container, xe tải. Điều 11 của Nghị định này đã quy định về lộ trình các doanh nghiệp vận tải phải xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe container, xe tải; phù hiệu xe tải, xe container cụ thể như sau:

  • Ø Xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải trước 01/07/2015;
  • Ø Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên trước 01/01/2016;
  • Ø Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa trọng tải thiết kế từ 07 tấn- dưới 10 tấn trước 01/07/2016; 
  • Ø Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa trọng tải thiết kế  3,5 tấn – dưới 07 tấn trước 01/01/2017; 
  • Ø Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn trước 01/07/2018, 

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp vừa sở hữu xe đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc chở container vừa sở hữu xe tải có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên đã được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container thì vẫn phải làm thêm thủ tục để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe tải (đổi giấy phép cũ cấp lại giấy phép mới ghi nhận hai loại hình kinh doanh vận tải), làm cơ sở để cấp phù hiệu cho xe tải trong thời gian tới.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện các loại giấy phép, phù hiệu theo đúng quy định của pháp luật, Hãng Luật Nguyên Giáp nhận làm thủ tục để xin cấpGiấy phép kinh doanh vận tải cho xe đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc chở container,xe tải; phù hiệu xe container, xe tải”.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ xin cấp:

  • Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế;
  • Giấy phép liên vận Việt Lào;
  • Giấy phép vận tải Đa phương thức;
  • Thành lập mới, thay đổi thông tin doanh nghiệp…vv