luat-nguyen-giap-tu-van-kinh-doanh

Tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn về đầu tư

Đầu tư tại một thị trường mới nổi như Việt Nam là thách thức không nhỏ với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như doanh nghiệp trong nước. Với những năm kinh nghiệm trên thị trường đầu tư và tài chính Việt Nam, chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp các giải pháp đầu tư phù hợp từ góc độ pháp lý, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng, bao gồm tư vấn về đầu tư trong nước và nước ngoài, thành lập các loại hình doanh nghiệp, góp vốn thành lập pháp nhân mới hay tăng vốn và nhận chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp hiện hữu. Các tư vấn của chúng tôi không chỉ dừng ở việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mà còn giúp khách hàng đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của môi trường đầu tư từ góc độ pháp lý, giúp họ thâm nhập thị trường một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của nhà đầu tư.

1. Dịch vụ tư vấn đầu tư gồm:

– Hỗ trợ nghiên cứu đánh giá thị trường, tìm kiếm thông tin các đối tác đánh giá các lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa trên các chính sách đầu tư của Chính phủ và chính quyền địa phương;

– Tư vấn và tìm địa điểm đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giới thiệu các ưu đãi đầu tư của từng địa phương theo yêu cầu của khách hàng;

– Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam, mở rộng phạm vi kinh doanh công ty nước ngoài;

– Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh;

– Xin giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và các nước khác bao gồm: hồ sơ thành lập doanh nghiệp (văn bản đề nghị cấp, điều chính giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ, hợp đồng kinh tế kỹ thuật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện về năng lực hành chính;

-Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện về ưu đãi đầu tư

2. Quy trình triển khai thực hiện Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp:

+ Mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

+ Phương thức hoạt động và điều hành;

+Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

+Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Nghiên cứu hồ sơ pháp lý, Hướng dẫn – giải thích Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan, hỗ trợ khách hàng

Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc. Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

+Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

– Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

+Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;

+ Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+Lập dự án đầu tư;

+Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;

+Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;

+Văn bản uỷ quyền;

+Công chứng các giấy tờ có liên quan;

+Các giấy tờ khác có liên quan.

– Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục:

+ Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+ Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty;

+Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

– Tư vấn luật sau thành lập:

+ Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;

+Cung cấp văn bản pháp luậtcó liên quan theo yêu cầu;

+ Hướng dẫn thủ tục về thuế và kê khai thuế;

+Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty