luat-nguyen-giap-tu-van-tranh-chap

Trong việc giải quyết tranh chấp dân sự, điều quan trọng nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là tạo, thu thập chứng cứ và chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ. Không phải ai cũng hiểu rõ điều này, vì vậy vai trò của luật sư ngày càng phát huy. Với kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ của mình, luật sư sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Hãng Luật Nguyên Giáp cung cấp dịch vụ luật sư tham gia đại diện giải quyết tranh chấp dân sự (tranh chấp về dân sự và yêu cầu về dân sự), nội dung cụ thể như sau:

1. Các tranh chấp về dân sự:

+  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

+  Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

+  Tranh chấp về thừa kế tài sản;

+  Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

+  Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

+  Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;

+  Tranh chấp về quốc tịch;

+  Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

+  Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2. Các yêu cầu về dân sự:

+  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+  Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

+  Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

+  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

+  Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

+  Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

2.  Quy trình thực hiện của luật sư đại diện giải quyết tranh chấp dân sự được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp thực tế khi đương sự yêu cầu.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia đại diện giải quyết tranh chấp dân sự, việc dân sự.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ đại diện giải quyết tranh chấp dân sự, việc dân sự.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia đại diện giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Bước 5: Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp hoặc tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằmbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án dân sự