Tu van luat ke toan doanh nghiep

HÃNG LUẬT NGUYÊN GIÁP chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế và kế toán như sau:

1.    Tư vấn các chính sách về
– Đăng ký mã số thuế
– Kê khai thuế
– Nộp thuế
– Quyết toán thuế
– Miễn giảm thuế
– Hóa đơn – chứng từ
– Khiếu nại-tố cáo.
–  Những sai sót thường gặp cần tránh
–  Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

2. Tư vấn pháp luật thực hiện hồ sơ thuế ban đầu:
–  Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
–  Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán
–  Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
3.  Tư vấn pháp luật và thực hiện Báo cáo thuế hàng tháng:
–   Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
–   Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
–  In báo cáo thuế ( duyệt ). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế


4.  Tư vấn pháp luật và thực hiện sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

–   Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
–  Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
–  Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
–  Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
–  Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
–  Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/ năm
–  Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)  
– Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN.