Tu van thu hoi no xau

Chúng tôi huyên cung cấp dich vu thu hoi no cho khách hàng, bao gồm nợ thương mại, nợ cá nhân, công nợ vận chuyển, đặc biệt là các nợ khó đòi.  Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, tận tâm, có trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, HÃNG LUẬT NGUYÊN GIÁP sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quý khách hàng

Dich vu thu hoi no đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao, bao gồm:

 Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tếp xúc với đối tác, tạo áp lực và cảnh báo các hậu quả pháp lý cũng như các khoản tổn thất khác mà đối tác phải gánh chịu nếu không tự nguyện thanh toán công nợ.

– Tư vấn luật, đại diện khách hàng khởi kiện và thực hiện các thủ tục luật định, yêu cầu các cơ quan chức năng niêm phong và kê biên tài sản của đối tác để đản bảo thu hồi khoản nợ.

– Cử luật sư tư vấn luật tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Toà án.

– Yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành bản án của Toà án.